Powrót do ćwiczeń
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1
E
Autor:

Emilia Grabowska

Podzielony wyraz

język polski
Roboty:
x2
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do ćwiczeń
Scenario Image

Materiały

  • tablety (do obsługi robota)
  • kartki (do zapisywania sylab wyrazów)
  • ołówki

Przebieg zajęć

Nauczyciel podaje uczniom przykłady kilku wyrazów, dzieli je na sylaby np. ku- bek. Zapisuje dany wyraz podzielony na sylaby (każda sylaba na innej kartce). Umieszcza kartki na macie. Zadaniem dzieci jest zaprogramowanie robota, aby znalazł się kolejno na polach z sylabami, które utworzą dany wyraz. 

Dzieci programują trasę robota do podanych sylab w parach lub trójkach. Po zebraniu wszystkich sylab odczytują wyraz. Następnie układają nowe wyrazy, rozpoczynające się na literę odszukanego słowo. Nauczyciel może je zapisać na tablicy lub kartkach. Jeśli uczeń potrafi - zapisuje samodzielnie.  Mogą posłużyć, jako wyrazy do ćwiczenia dla kolejnych grup. 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję