Powrót do ćwiczeń
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 2
E
Autor:

Emilia Grabowska

Mój przyjaciel - robot Photon

język polski
Roboty:
x2
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do ćwiczeń
Scenario Image

Materiały

  • kartki papieru
  • tablety (do obsługi robota)
  • marker
  • minutnik

Przebieg zajęć

Nauczyciel pyta dzieci: Jaki jest prawdziwy przyjaciel?

Pomysły dzieci zapisuje na kartkach, każdy pomysł na osobnej. Po zebraniu określonej liczby odpowiedzi, rozkłada kartki na różnych polach maty, zwrócone napisem do dołu. Zadaniem dzieci jest odnalezienie z pomocą robota,  jak największej liczby przymiotników określających cechy prawdziwego przyjaciela  w określonym czasie. Czas mierzy nauczyciel. Dzieci mogą wykonywać zadanie w parach lub trójkach. 

Następnie po odnalezionych przymiotników, każda drużyna układa do nich rymy (nauczyciel wyznacza ich liczbę). Uczniowie odczytują je na forum grupy.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję