Powrót do ćwiczeń
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 2-3
test
Autor:

Dorota DankowskaPETE

Tańczący robot Photon

muzyka • programowanie • zajęcia ruchowe
Roboty:
x2
Interfejsy:
Photon Blocks
alt
Powrót do ćwiczeń
Scenario Image

Materiały

  • tablety (do obsługi robotów)
  • laptop z dostępem do internetu lub odtwarzacz muzyki
  • głośnik
  • wybrany utwór muzyczny
  • kartki
  • ołówki

Przebieg zajęć

Uczniowie słuchają dowolnej muzyki, wybór zależy od realizowanego tematu lekcji. Uczniowie dzielą się na dwie grupy. Zadaniem każdej z grup jest wymyślenie układu tanecznego dla robotów do usłyszanej wcześniej muzyki, przy pomocy interfejsu Photon Blocks.

Uczniowie w ramach grup dzielą się na mniejsze (2-3 osobowe zespoły). Każdy zespół układa jeden element choreografii. Wspólnie łączą elementy, ustalają kolejność, liczbę powtórzeń (warto omówić bloczek “Powtórz” - pętlę) i kodują swojego robota. Następnie zespoły prezentują swoje rezultaty - tańczące roboty w rytmie muzyki.

Przykład: 

 

Ciekawostki/Pytania otwierające

W jaki sposób można słuchać muzyki?

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję