Powrót do ćwiczeń
Przedszkole
Wiek: 3-6 lat
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
test
Autor:

Photon Education

Jak dobrze się znamy? Zabawa doskonaląca kompetencje społeczno - emocjonalne

SPE
Roboty:
x1
Interfejsy:
Photon DrawPhoton Joystick
alt
Powrót do ćwiczeń
Scenario Image

Materiały

  • tablet lub telefon (obsługa robota)
  • duży arkusz papieru

Przebieg zajęć

Przygotowanie zabawy:

  • Nauczyciel lub poproszony przez niego uczeń rysuje na dużym arkuszu papieru tabelę, w której znajduje się tyle kolumn, ilu jest uczestników grupy i wpisuje tam imiona wszystkich uczestników.
  • Grupa wraz z nauczycielem siada w kole na krzesłach lub na podłodze.
  • Wspólnie wymyślamy pytania do tabeli, czego chcemy dowiedzieć się o swoich kolegach (ważne, aby dać grupie możliwość samodzielnego wymyślania pytań, nawet jeżeli z naszego punktu widzenia będą one mało wartościowe).
  • Pytania lub ich symbole zapisujemy w wierszach tabeli.

Przebieg zabawy: 

  • Wybrana osoba zaczyna i podjeżdża robotem do koleżanki/kolegi, którą/którego chce zapytać o wybraną rzecz z tabeli (jeżeli mamy w grupie dziecko, które nie komunikuje się sprawnie, wtedy warto na podłodze na pojedynczych kartkach umieścić pytania, które znajdują się w tabeli i dziecko może podjechać robotem najpierw do kolegi, a potem do kartki z pytaniem).
  • Po kolei uzupełniamy puste miejsca w tabeli, zdobywając w ten sposób informacje o sobie.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję