Powrót do ćwiczeń
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Z
Autor:

Zuzanna Olechno

Robot poznaje sąsiadów Polski

rozwój poznawczy • geografia
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon DrawPhoton BadgePhoton Blocks
alt
Powrót do ćwiczeń
Scenario Image

Materiały

  • tablet
  • mapa świata (kontury) (załącznik 1)
  • kontury krajów sąsiadujących z Polską (załącznik 1)
  • nazwy sąsiadów Polski w rożnych kolorach (załącznik 1)

Załączniki

Załącznik 1: Kontury mapy oraz nazwy krajów w różnych kolorach
Pobierz

Przebieg zajęć

  • Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki z mapą, na której zaznaczone są kraje sąsiadujące z Polską. Prosi dzieci, aby przy użyciu mapy (rozwieszonej w klasie) spróbowały podpisać dane kraje.
  • Nauczyciel na tablicy wywiesza nazwy krajów sąsiadujących z Polską. Kraje te są napisane różnymi kolorami.
  • Prosi dzieci, aby przeczytały nazwy wszystkich krajów wraz z kolorem, np. niebieskie Czechy, zielona Ukraina itd.
  • Na macie edukacyjnej nauczyciel rozkłada przygotowane karty z konturami krajów sąsiadujących. Zadaniem dzieci będzie zaprogramowanie robota, tak aby ten dojechał na wybrany kontur i zapalił kolor czułek i oczu na taki, który odpowiada nazwie danego kraju zawieszonego na tablicy.
  • Na koniec w ramach powtórzenia, nauczyciel pokazuje kontury kraju dzieciom i prosi, aby używając nazw kolorów wskazały jaki to jest kraj.

Przykładowe przygotowanie maty

Przykładowy program (droga do konturu Niemiec)

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję