Powrót do ćwiczeń
Przedszkole
Wiek: 6 lat
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Z
Autor:

Zuzanna Olechno

Kwadrat, trójkąt czy koło?

matematyka • rozwój poznawczy
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon DrawPhoton BlocksPhoton Badge
alt
Powrót do ćwiczeń
Scenario Image

Materiały

 • tablet
 • karty z figurami geometrycznymi (załącznik 1)
 • kartki z działaniami matematycznymi (zgodnie z poziomem grupy)

Załączniki

Załącznik 1: karty z figurami
Pobierz

Przebieg zajęć

 • Nauczyciel rozkłada na macie edukacyjnej fiszki z figurami geometrycznymi w dwóch różnych kolorach (niebieski i żółty).
 • Nauczyciel przygotowuje również karteczki z działaniami matematycznymi. Dzieci po kolei podchodzą i losują karteczkę, a następnie rozwiązują zadanie.
  • Jeżeli liczba jest mniejsza lub równa 5, dziecko programuje robota tak, by zająć pole z obrazkiem kwadratu,
  • jeżeli jest większa od 5 a mniejsza od 10 – programuje robota na kartkę z trójkątem,
  • jeżeli większa lub równa 10 – koło. 
 • Następnie dodajemy zmianę koloru:
  • jeżeli cyfra jest parzysta, robot na figurze zmienia kolor na żółty,
  • jeżeli jest nieparzysta to na niebieski.
 • Jeżeli dzieci programowały już wcześniej czujniki, warto zachęcić ich do dodania czujników na początek programu, jako aktywatorów programu.

Przykładowe rozłożenie kart na macie

Przykładowa karteczka z działaniem: 7+4

Wynik wylosowanego działania to 11. Liczba jest większa niż 10, dlatego należy zaprogramować robota na pole z kołem.
Dodatkowo liczba jest nieparzysta, celem robota będzie więc koło w kolorze niebieskim. 

Przykładowy program dla sytuacji przedstawionej na powyższej macie

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję