Powrót do ćwiczeń
Szkoła podstawowa
Klasa: 6
M
Autor:

Małgorzata Pater-Łosek

Polonistyczny escape room

konkurs • język polski
Roboty:
x1
Interfejsy:
Photon DrawPhoton BadgePhoton Blocks
alt
Powrót do ćwiczeń
Scenario Image

Materiały

  • karteczki z wyrazami reprezentującymi różne części mowy (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki)
  • tablet
  • szary papier
  • flamastry
  • karty Dixit

Przebieg zajęć

Ćwiczenie ma na celu utrwalenie wiadomości z zakresu gramatyki. Uczniowie poznali już poszczególne części mowy, dlatego zadanie w formie polonistycznego escape room'u pozwoli usystematyzować ich wiedzę oraz zaangażować do aktywnego zweryfikowania własnych umiejętności.

Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy - tuż po wejściu do sali lekcyjnej losują karteczki z wyrazami - pogrupowanymi ze względu na poszczególne części mowy - czasowniki, rzeczowniki oraz przymiotniki. Każda grupa otrzymuje arkusz szarego papieru oraz kolorowe flamastry. Kolejnym krokiem jest odnalezienie w sali kopert z właściwą dla danej grupy częścią mowy. Koperty zawierają zadania gramatyczne, które mają na celu sprawdzenie ich wiedzy, a jednocześnie zaangażowanie do pracy zbiorowej. 

Każda z grup, po prawidłowym rozwiązaniu ukrytych w kopertach zadań, otrzymuje od nauczyciela zestaw kart Dixit. Ich zadaniem jest utworzenie krótkiej opowieści zainspirowanej otrzymanymi kartami, a jednocześnie powiązanie jej z daną częścią mowy, jaką dana grupa reprezentuje. Opowieść ta musi zostać przeniesiona na szary papier (za pomocą kolorowych flamastrów) a następnie ma stanowić mapę, po której ma odpowiednio poruszać się robot Photon. Każda grupa, po rozrysowaniu planu, w odpowiedni sposób programuje trasę robota, a ten - w określonym porządku porusza się po papierze - odwiedzając poszczególne miejsca, podczas gdy uczniowie prezentują swoją opowieść. Robot nie tylko porusza się po mapie, ale również wydaje przemyślane odgłosy, jak również zmienia kolory oczu i czułek. 

Ciekawostki/Pytania otwierające

  • Co wiesz o częściach mowy?
  • Symbole gramatyczne i opowieść o królestwie części mowy.
  • I po co nam gramatyka?

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję