Powrót do ćwiczeń
Przedszkole
Wiek: 6 lat
M
Autor:

Małgorzata Hudziec

Kolor mam, to go gram

konkurs • muzyka • programowanie
Roboty:
x2
alt
Powrót do ćwiczeń
Scenario Image

Materiały

  • instrumenty muzyczne
  • kolorowe papierowe koła
  • tablet lub telefon w zależności od dostępnośći

Przebieg zajęć

  1. Nauczyciel łączy dzieci w dwie grupy. Każda z grup orzymuje kolorowe krążki (kolory zgodne z występującymi w aplikacji), instrumenty muzyczne, robota Photon oraz tablet lub telefon (w zależności od dostępności).
  2. Dzieci wybierają po jedenym instrumencie muzycznym z dostępnych dla ich grupy.
  3. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi, do jakiego koloru przypisany jest konkretny instrument muzyczny (niebieski - tamburyno, żółty - flet, zielony - grzechotka itp.).
  4. Zadaniem dzieci z pierwszej grupy jest, przy pomocy robota Photon, ustalenie sekwencji kolorów dla grupy drugiej - orkiestry i przedstawienie jej za pomcą zmiany kolorów robota.
  5. Grupa druga, rozpoznając kolory, układa sekwencję z kolorowych papierowych kół. Następnie dzieci odgrywają melodię, odczytując kolory i przypiasne do nich instrumenty muzyczne.
  6. Grupy zamieniają się rolami. Udanej zabawy!

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję