Powrót do ćwiczeń
Przedszkole
Wiek: 3-6 lat
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
S
Autor:

Sylwia Romanowska

Co to znaczy "Zachowajmy odstęp"?

rozwój społeczny • SPE
Roboty:
x1
Interfejsy:
Photon Blocks
alt
Powrót do ćwiczeń
Scenario Image

Materiały

 • tablet
 • materiałowe maseczki
 • farby
 • ozdoby

Przebieg zajęć

Przygotowanie do zajęć:

 • Przed zajęciami zadaniem nauczyciela jest odpowiednie zaprogramowanie robota. Należy skorzystać z interfejsu Photon Blocks. Wskazówki dostępne są na screenach poniżej. 
 • Można przygotować program na 2 sposoby:
  • z dotknięciem robota (wykorzystanie czujnika dotyku)
  • z zachowanie dystansu (wykorzystanie czujnika odległości).

Przebieg zajęć:

 • Podczas zajęć nauczyciel przypomina zasady bezpieczeństwa dotyczące pandemii, które panują w klasie.
 • Kiedy uczniowie wspólnie utrwalą informacje, nauczyciel pokazuje uczniom - Co to znaczy "zachowajmy odstęp", wykorzystując do tego robota Photon.

Wybierając komendę "jeżeli" dotknę robota, on wykonuje następujące czynności (świeci się na czerwono i kicha) - możemy zastąpić "jeżeli" będzie zachowany odstęp 50 cm (czujnik odległości), zmień kolor na zielony. Jeżeli nie będzie odstępu, robot zmieni kolor na czerwony i zostanie włączona akcja specjalna - kichanie.

 • Po uruchomieniu aplikacji nauczyciel prosi, aby uczniowie podchodzili po kolei do robota, zachowując dystans:
  • wtedy robot ma zielone czułka i niebieskie oczy = jest zdrowy.
  • kiedy natomiast uczniowie zbliżają się do robota, nie zachowując dystansu lub dotykają go = robot choruje (kicha), ma czerwone oczy i czułka.
 • Po prezentacji ćwiczenia nauczyciel zadaje dodatkowe pytania:
  • Dlaczego robot źle się czuł?
  • Co należy robić, abyśmy jak robot Photon nie chorowali i byli bezpieczni podczas pandemii?
 • Podsumowaniem zajęć może być stworzenie przez dzieci maseczek lub udekorowanie białych maseczek (zachowując środki bezpieczeństwa). Możemy także przygotować warsztaty prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję