Back
Photon EdTech Expert

Katarzyna Gagan

Polska, Podlaskie
Nauczycielka konsultantka ds. informatyki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Promuje ideę nauki programowania już w klasach najmłodszych. Prowadzi szkolenia z metodyki nauczania programowania na różnych etapach edukacji. Organizuje konferencje popularyzujące informatykę i wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce. Laureatka Honorowej Listy 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

List of published resources

Meet other experts