Back
Photon EdTech Expert

Sebastian Pontus

Polska, Śląskie
Wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz filolog angielski. Metodyk i pasjonata zastosowania robotyki i programowania w edukacji z bogatym doświadczeniem w tym obszarze, administrator portalu i strony Mistrzowie Robotyki oraz grupy Roboty edukacyjne w szkole. Microsoft Innovative Educator Expert, a także członek grupy Superbelfrzy RP.

List of published resources

Meet other experts