Zurück
Photon-EdTech-Expert

Joanna Król - Mazurkiewicz

Polska, Pomorskie
Nauczycielką przedszkolna i wczesnoszkolna. Od 2008 roku prowadzi własną działalność w zakresie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i zajęcia matematyczne z elementami programowania i konstruowania - Matludek, a także zajęcia w zakresie robotyki dla dzieci ze szkoły podstawowej - Roboludek. Kształci innych nauczycieli w zakresie kreatywnej edukacji oraz innego niż standardowe podejścia do nauki. Certyfikowana tutorka I stopnia i tutorka przedszkolna, propagatorka tutoringu rówieśniczego i uczniowskiego.

Liste der veröffentlichten Ressourcen

Treffen Sie weitere Experten